Bestuur

Elke Nederlandse gemeente heeft de wettelijke taak om de Partcipatiewet uit te voeren, evenals de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) die daaraan vooraf ging. In de vier Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden gebeurt dit vanuit een Gemeenschappelijke Regeling. Aan het hoofd daarvan staat een bestuur, het WVK-bestuur. Dit bestaat uit:

Voorzitter

 • Jetty Eugster-van Bergeijk, burgemeester (wnd) Reusel-De Mierden

Leden Dagelijks Bestuur (en tevens Algemeen Bestuur)

 • Stef Luijten, wethouder Werk en Inkomen Bergeijk
 • Marko van Dalen, wethouder Werk en Inkomen Bladel
 • Liesbeth Sjouw, wethouder Sociale Zaken Eersel
 • Lau Pas, lid Raad van Commissarissen VDL-Groep, voormalig lid hoofddirectie van dit concern.
 • Hans Westendorp, ondernemer (operationele en boekhoudkundige ondersteuning) in Eersel..
 • mr. drs. Peter Tijssen, eigenaar van een consultancybedrijf en voormalig directeur van een zorginstelling.

Leden Algemeen Bestuur

 • Arinda Callewaert-de Groot, burgemeester Bergeijk
 • Jan Heijman, wethouder Financien Bladel
 • vacature college van B en W Eersel
 • Peter van de Noort, wethouder Sociale Zaken Reusel-De Mierden

Relaties van WVK

Nieuws

Cursus Doorgroei Dertien WVK'ers ontvingen op 25 januari een fraai certificaat. Zij hadden met succes de cursus Doorgroei afgerond.
Lees verder Kansen voor extra ervaringsplaatsen Afvalproject Molenakkers in Eersel laat mooie resultaten zien en maakt kans Kempenbreed te worden opgezet. In dat geval kunnen er 37 werkervaringstrajecten beschikbaar komen.
Lees verder Kerstpakketten inpakken WVK-Raambrug is de voorbije weken druk in de weer geweest met het inpakken van kerstpakketten.
Lees verder