Bedrijf

WVK-groep voert in opdracht van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden (delen van) de Participatiewet uit. Die wet is erop gericht mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar een reguliere baan, bijvoorbeeld door werkgevers te onder- steunen met loonkostensubsidies. In zo'n re-integratietraject kunnen kandidaten (met behoud van uitkering) tijdelijk een werkplek aangeboden krijgen bij WVK-groep.

Daarnaast heeft WVK-groep banen in het kader van de (inmiddels opgeheven) Wet sociale werkvoorziening. Die banen werden tot 1 januari 2015 beschikbaar gesteld aan inwoners met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Het betreft zo'n 800 personen. Daarmee is WVK-groep de grootste werkgever van de Kempen.

Ruim 25 procent van alle WVK-medewerkers werkt ergens in een Kempisch bedrijf, meestal als gedetacheerde. Eveneens 25 procent werkt in de gemeentelijke plantsoenen. De overige medewerkers verrichten industrieel werk in een van de twee bedrijfsvestigingen in Bladel. Het streven is iedereen te laten doorstromen naar een (detacherings)baan in het vrije bedrijf.

Relaties van WVK

Nieuws

Nieuwe interim-directeur Wim Schreuders (59), directeur van organisatieadviebureau Public Servants, is aangesteld als interim-directeur van WVK-groep. De aanstelling, die op 1 november ingaat, geldt vooralsnog voor een periode van drie tot zes maanden.
Lees verder Samenwerking Lunetzorg en WVK-groep rond dagbesteding Lunetzorg en WVK-groep zijn gaan samenwerken rond arbeidsmatige dagbesteding. Begin september is een pilotproject van start gegaan waarbij acht cliënten van Lunetzorg een werkplek hebben gekregen op de WVK-vestiging Raambrug. 
Lees verder Jetty Eugster nieuwe voorzitter WVK-groep Jetty Eugster, waarnemend burgemeester van Reusel-De Mierden, is door het algemeen bestuur aangewezen als nieuwe voorzitter van WVK-groep. Zij volgt Anja Thijs op die terugtrad als burgemeester van Eersel.
Lees verder