Bedrijf

WVK-groep voert in opdracht van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden (delen van) de Participatiewet uit. Die wet is erop gericht mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar een reguliere baan, bijvoorbeeld door werkgevers te onder- steunen met loonkostensubsidies. In zo'n re-integratietraject kunnen kandidaten (met behoud van uitkering) tijdelijk een werkplek aangeboden krijgen bij WVK-groep.

Daarnaast heeft WVK-groep banen in het kader van de (inmiddels opgeheven) Wet sociale werkvoorziening. Die banen werden tot 1 januari 2015 beschikbaar gesteld aan inwoners met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Het betreft zo'n 800 personen. Daarmee is WVK-groep de grootste werkgever van de Kempen.

Ruim 25 procent van alle WVK-medewerkers werkt ergens in een Kempisch bedrijf, meestal als gedetacheerde. Eveneens 25 procent werkt in de gemeentelijke plantsoenen. De overige medewerkers verrichten industrieel werk in een van de twee bedrijfsvestigingen in Bladel. Het streven is iedereen te laten doorstromen naar een (detacherings)baan in het vrije bedrijf.

Relaties van WVK

Nieuws

Beste wensen WVK-groep wenst iedereen Prettige Kerstdagen en een gelukkig 2019.
Lees verder Benoeming beoogd directeur Francois Baudoin is de beoogd directeur van het Participatiebedrijf dat medio 2019 ontstaat.
Lees verder Masterclass transities Reintegratie kan alleen succesvol zijn als wordt uitgegaan van de kracht én de mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigde. Die boodschap verkondigde Ray Geerling tijdens enkele masterclasses bij WVK-groep.
Lees verder