Bedrijf

WVK-groep voert in opdracht van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden (delen van) de Participatiewet uit. Die wet is erop gericht mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar een reguliere baan, bijvoorbeeld door werkgevers te onder- steunen met loonkostensubsidies. In zo'n re-integratietraject kunnen kandidaten (met behoud van uitkering) tijdelijk een werkplek aangeboden krijgen bij WVK-groep.

Daarnaast heeft WVK-groep banen in het kader van de (inmiddels opgeheven) Wet sociale werkvoorziening. Die banen werden tot 1 januari 2015 beschikbaar gesteld aan inwoners met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Het betreft zo'n 800 personen. Daarmee is WVK-groep de grootste werkgever van de Kempen.

Ruim 25 procent van alle WVK-medewerkers werkt ergens in een Kempisch bedrijf, meestal als gedetacheerde. Eveneens 25 procent werkt in de gemeentelijke plantsoenen. De overige medewerkers verrichten industrieel werk in een van de twee bedrijfsvestigingen in Bladel. Het streven is iedereen te laten doorstromen naar een (detacherings)baan in het vrije bedrijf.

Relaties van WVK

Nieuws

Cursus Doorgroei Dertien WVK'ers ontvingen op 25 januari een fraai certificaat. Zij hadden met succes de cursus Doorgroei afgerond.
Lees verder Kansen voor extra ervaringsplaatsen Afvalproject Molenakkers in Eersel laat mooie resultaten zien en maakt kans Kempenbreed te worden opgezet. In dat geval kunnen er 37 werkervaringstrajecten beschikbaar komen.
Lees verder Kerstpakketten inpakken WVK-Raambrug is de voorbije weken druk in de weer geweest met het inpakken van kerstpakketten.
Lees verder