Over WVK-groep

WVK-groep heeft inwoners van de Kempen in dienst die in het verleden vanwege hun beperking niet aan een reguliere baan konden komen. Zij deden een beroep op de Wet sociale werkvoorziening en kregen, na indicatie, een sw-baan aangeboden. Hun beperking kan lichamelijk, verstandelijk of psychisch van aard zijn. De Wet sociale werkvoorziening bestaat niet meer. Daarom komen er geen nieuwe medewerkers meer op de loonlijst van WVK-groep.

Vandaag de dag biedt WVK-groep op een andere manier ondersteuning aan mensen die niet op eigen kracht aan betaald werk kunnen komen. Dat gebeurt vanuit de Participatiewet die op 1 januari 2015 van kracht is geworden. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, veelal uitkeringsgerechtigden, zet het bedrijf reïntegratietrajecten in. Zij worden via WVK-groep toegeleid naar een reguliere baan. Die is niet altijd meteen beschikbaar, daarom is het soms nodig kandidaten eerst werkervaring te laten opdoen bij WVK-groep.

Met 800 medewerkers beschikt WVK-groep over de kracht van arbeid. Werkgevers in de regio kunnen daar hun voordeel mee doen. 

Relaties van WVK

Nieuws

Cursus Doorgroei Dertien WVK'ers ontvingen op 25 januari een fraai certificaat. Zij hadden met succes de cursus Doorgroei afgerond.
Lees verder Kansen voor extra ervaringsplaatsen Afvalproject Molenakkers in Eersel laat mooie resultaten zien en maakt kans Kempenbreed te worden opgezet. In dat geval kunnen er 37 werkervaringstrajecten beschikbaar komen.
Lees verder Kerstpakketten inpakken WVK-Raambrug is de voorbije weken druk in de weer geweest met het inpakken van kerstpakketten.
Lees verder