Kansen voor extra ervaringsplaatsen

Met het nieuwe afvalproject dat nu bijna een jaar draait in de Eerselse wijk De Molenakkers is het gelukt het restaval terug te brengen tot twee procent, aanzienlijk beter dan het streefcijfer van vijf procent. In het project wordt afval al in de thuissituatie gesplitst in zeven goederen-stromen die vervolgens door twee WVK'ers met een elektrisch transportwagentje worden opgehaald. Vanweg het mooie resultaat wordt het project zo goed als zeker met een jaar verlengd. Ook is de kans groot dat het systeem wordt overgenomen door alle vier de Kempengemeenten wanneer deze per 1 januari 2019 overgaan op een uniforme manier van afvalinzameling. Dat zou een mooie ontwikkeling zijn, want volgens adviesbureau OnsBuro komen er in dat geval 37 werkplekken beschikbaar die kunnen worden ingevuld door mensen die een beroep doen op de Participatiewet.

Twee WVK'ers halen met een elektrisch transportwagentje het afval op in de Eerselse wijk De Molenakkers.

 

Relaties van WVK

Nieuws

Kansen voor extra ervaringsplaatsen Afvalproject Molenakkers in Eersel laat mooie resultaten zien en maakt kans Kempenbreed te worden opgezet. In dat geval kunnen er 37 werkervaringstrajecten beschikbaar komen.
Lees verder Kerstpakketten inpakken WVK-Raambrug is de voorbije weken druk in de weer geweest met het inpakken van kerstpakketten.
Lees verder Goed resultaat 2017 WVK-groep blijft in 2017 in de zwarte cijfers, een mooie prestatie bij verminderde subsidies en een teruglopend personeelsaantal.
Lees verder