Bedrijfsplan Participatiebedrijf

Een organisatie op de rails zetten waarin iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt ervaart dat hij echt meedoet, ongeacht of hij bijstandsgerechtigde, Wsw-medewerker of Nieuw Beschut Werker is. Met deze opdracht van de dagelijkse besturen van GRSK en WVK-groep zijn  Benno Cerutti en Wim Schreuders - respectievelijk GRSK-directeur en interim-directeur WVK-groep - afgelopen najaar aan de slag gegaan. Ze zijn daarmee zo ver dat er een bedrijfsplan is uitgewerkt dat onlangs is voorgelegd aan de ondernemingsraden en aan de DB'en van beide organisaties.Ook raadsleden zijn al twee keer bijgepraat over het onderwerp. Volgens planning zullen de colleges van de vier Kempengemeenten in de tweede helft van juni een besluit nemen over het bedrijfsplan. Kern van het plan is dat er in de Kempen één Participatiebedrijf tot stand komt dat één doel centraal stelt: kandidaten zo snel mogelijk een passende plek op de arbeidsmarkt bezorgen. Voor medewerkers is magazine Samen Bouwen uitgebracht waarin de plannen worden uiteengezet.

                                              

Download hier het magazine.

Relaties van WVK

Nieuws

Beste wensen WVK-groep wenst iedereen Prettige Kerstdagen en een gelukkig 2019.
Lees verder Benoeming beoogd directeur Francois Baudoin is de beoogd directeur van het Participatiebedrijf dat medio 2019 ontstaat.
Lees verder Masterclass transities Reintegratie kan alleen succesvol zijn als wordt uitgegaan van de kracht én de mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigde. Die boodschap verkondigde Ray Geerling tijdens enkele masterclasses bij WVK-groep.
Lees verder